Raporte

Programi i Transparencës

Në zbatim të nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “ E Drejta e Informimit”, Garda e Republikës  ka përgatitur një program transparence. Informacioni i bërë publik në këtë program synon të zbulojë aktivitetin e punës së Gardës së Republikës, përmes mbulimit të tij të hollësishëm në faqen zyrtare www.garda.gov.al , si dhe në ambientet e hapësirave publike…

Multimedia